فراخوان

 

شرایط جذب نیرو در شرکت سیمان صوفیان

 

شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان برای تامین نیروی انسانی خود در بخشهای مختلف شرکت جهت جایگزینی با پرسنلی که سال جاری و سال آتی بازنشسته می شوند با برگزاری آزمون ، مصاحبه و سایر مراحل  ، طبق شرایط زیر به صورت تدریجی ، مطابق ماده 10 و با رعایت سایر مفاد قانون کار ، نیروی کار قراردادی می پذیرد:

الف ) شرایط عمومی

1-      داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-      اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی

3-      التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4-      عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام همچون عدم محکومیت به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا مراجع قانونی ذیصلاح

5-      دارا بون مدرک تحصیلی متناسب با شغل

تبصره 1: مدارک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای شغل مورد درخواست  ، ملاک عمل قرار نمی گیرد.

6-  حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم 27 سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم 30 سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 32 سال می باشد                                                                                 
-
 در صورت دارا بودن سابقه کار و پرداخت حق بیمه، حداکثر تا  پنج سال به سن فرد اضافه خواهد شد. 
تبصره 2 :ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز مهلت ثبت نام و برای سن افراد، اولین روز شروع ثبت نام خواهد بود

7-      دارا بودن سلامت جسمی و روانی و فیزیک بدنی مناسب و توانایی براي انجام کاري که استخدام میشوند (ارائه نتایج آزمایشات بدو استخدام از طب کار و تائیدیه کمیسیون پزشکی  )

8-      دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی و یا کارت معافیت دائم قانونی غیر پزشکی از خدمت سربازی

9-      نداشتن سوء پیشینه کیفری

تبصره 3: نحوه تشخیص شرایط و مدارک افراد بدواَ بر اساس خود اظهاری میباشد. علیهذا چنانچه حسب استعلامات و بررسی های انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام که باشند حذف و افراد حائز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.

 

 

 

ب ) شرایط اختصاصی

1-      رشته های تحصیلی مورد نیاز، براساس رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل شرکت خواهد بود.

2-      فقط مدارک تحصیلی صادره از آموزش و پرورش ، موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملاک عمل خواهد بود. دانشنامه تحصیل در دانشگاه هاي خارج از کشور می بایست به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده باشد.

3-      نیازهاي اعلام شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا ارتقا رده شغلی در نتیجه تغییر یا ارتقاء مدرك تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت مردود می باشد.

4-      نتایج آزمون کتبـی چنـد برابـر ظرفیـت اعـلام شـده در هـر رشـته شـغلی خواهـد بـود، طبیعـی اسـت دعـوت بـه مصـاحبه بـه منزلـه قبـولی نبـوده و پـذیرش نهـایی پـس از طـی مراحـل مصـاحبه، معاینـات طـب کار، گزینش و سایر مراحل اداري و استخدامی انجام خواهد بود.

پ) جدول مشاغل ، رشته های تحصیلی و مفاد آزمون مشاهده و دانلود لینک مشاهده جدول مشاغل

 

 

ت ) امتیازات و سهمیه های قانونی

در اجرای قوانین و مقررات مربوط به سهمیه ها ، سهیمه های مربوط به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده و بومی بشرح ذیل برای مشمولین متقاضی اعمال خواهد شد اما نکته حائز اهمیت آن است که برای رعایت انصاف و لحاظ تراز علمی آزمون ، یکی از سهیمه های زیر به انتخاب متقاضی در فرایند آزمون لحاظ خواهد شد.

ـ سهیمه ایثارگران وفق ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

1-     در آزمون استخدامی سهمیه ایثارگران، جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان جانبازان بالاي 25 درصد، خواهر و برادر شهیدان، همسران و فرزندان آزادگان بالاي یک سال اسارت، مشمول سهمیه 25 درصد می شوند.

2-     فرزندان جانبازان زیر 25 درصد، فرزندان آزادگان زیر یک سال اسارت، رزمندگان داوطلب با سابقه حداقل 6 ماه در جبهه و همسر و فرزندان این رزمندگان مشمول سهمیه ایثارگري 5 درصد می شوند.
تذکر : متقاضیان خانواده ایثارگر، در صورت پذیرش باید اصل گواهی را از مراجع ذي صلاح( بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بسیج مستضعفین، ستاد ارتش جمهوري اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران، نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران) دریافت و ضمیمه مدارک ، ارائه نمایند. پس از تأیید استعلام، امتیازات مذکور لحاظ میگردد و در صورت عدم تایید استعلام، فرآیند جذب و استخدام متوقف و از به کار گیري آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 : کسب  حداقل 90 درصد نمره  آخرین فردی که در آزمون علمی قبول می شود برای اعمال و استفاده از سهیمه ایثارگران ضرورت دارد.

 

ـ قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده

به ازای تاهل به میزان یک  سال و نیز داشتن فرزند به میزان یک  سال و حداکثر تا سقف دوسال به شرایط سنی داوطلبان افزوده خواهد شد.

ـ الویت متقاضیان بومی

امتیاز بومی بودن فقط برای روستاهای اطراف شرکت سیمان صوفیان شامل ؛ چله خانه علیا ، چله خانه سفلی ، قوم تپه ، خواجه مرجان ، تازه کند ، قره آغاج ، گروس ، اندبیل و همچنین خود شهر صوفیان با ضریب 1/1 در آزمون کتبی در نظر گرفته می شود.

تبصره : تکمیل فرم مربوط به افراد بومی و ارائه مدرک دال بر سکونت در محلهای اشاره شده به مدت حداقل 10 سال اخیر به صورت متوالی و مستمر با تایید بخشداری و نیروی انتظامی صوفیان ضرورت دارد.دانلودفرم مربوطه

 

 

 

ث ) آزمون علمی

متقاضیان  باید در دو بخش عمومی و تخصصی آزمون که توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد ، شرکت کرده و نمره قبولی به شرح زیر کسب نمایند.

ـ  بخش عمومی آزمون : سنجش توانمندی‌ها و معلومات عمومی متقاضیان استخدام، از مواد امتحانی زیر  برگزار می‌شود:

1-  معارف اسلامی

2-  ادبیات فارسی

3-  زبان انگلیسی عمومی

4-  هوش و توانمندی‌های ذهنی

5-  ریاضی و آمار

ـ بخش تخصصی آزمون علمی:   

ـ علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول آزمون تخصصی انجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصی متناسب با عنوان شغلی مورد نظر، در همین جدول تشریح گردیده است.

ـ هر متقاضی در هر مقطع تحصیلی که در آزمون شرکت می نماید مجاز به انتخاب یک شغل ـ رشته می باشد.

ـ ارزیابی هر فرد در مقطع و رشته ـ شغل ثبت نامی خود انجام می گیرد.

 

 

ج ) مصاحبه استخدامی

به میزان سه برابر مطابق جدول و از بین متقاضیانی که حد نصاب قبولی در آزمون علمی را کسب کرده اند جهت سنجش حضوری شایستگی ، مهارت ، دانش انجام کار متقاضیان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علائق، استعداد یادگیری و … مصاحبه روانشناسی و مدیریتی به عمل خواهد آمد .

چ ) حد نصاب قبولی در آزمون علمی و مصاحبه

مجموع امتیاز قبولی در کل فرایند آزمون ، از طریق کسب حداکثر امتیازات به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

 آزمون علمی 65  امتیاز و مصاحبه روانشناسی 10 امتیاز و مصاحبه مدیریتی و تخصصی 25 امیتاز

ح ) سایر اطلاعات

-          کلیه مدارك اعلام شده که باید به صورت اسکن رنگی از اصل مدارک و در حجم کمتر از 1 مگابایت تهیه شده باشد در صفحه ثبت نام بارگزاری کنند. تصویرکپی مدارك قابل قبول نیست. ( با هماهنگی دانشگاه تعیین می شود )

-          کسب بالاترین نمره علمی ، تعهدی برای پذیرش ایجاد نمی کتد و پذیرش قبول شدگان منوط به طی مراحل بعدی از جمله تطبیق مدارک ، موفقیت در مصاحبه ها ، تحقیق و گزینش ، معاینات طب کار و ارائه گواهی عدم سابقه سوء کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

-          شرکت سیمان صوفیان هیچگونه تعهدی برای اعمال مدارک  تحصیلی بالاتر از مدارک مورد نیاز برای هر عنوان شغلی مندرج در جدول و یا شغل های آتی در شرکت ندارد.

-          بعداز ثبت نام ، امکان عودت وجه ثبت نام در آزمون ، به هر دلیل و در هیچ مرحله ای از فرایند آزمون مقدور نیست.

خ ) دعوت به کار

 پذیرفته شدگان براساس خروجی نیروی انسانی از شرکت و طی سال های 1402 و1403 به صورت تدریجی دعوت به کار خواهند شد و پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفته‌شدگان نهایی اقدام می شود و پذیرفته‌شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از اعلام شرکت جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به شرکت مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام باشد.

 

 

 

د ) مدارک لازم برای ثبت نام

1-      تصویر کلیه صفحات شناسنامه

2-      تصویر پشت و روی کارت ملی

3-      تصویر مدرک تحصیلی

4-      درصورت داشتن سابقه ، تصویر سوابق شغلی و سوابق تامین اجتماعی ( گزارش تلفیقی سوابق بیمه ای تامین اجتماعی )

5-      تصویر پایان خدمت دوره ضرورت سربازی یا معافیت دائم غیر پزشکی از خدمت دوره ضرورت سربازی

6-      تصویر گواهی ایثارگری از ارگان های ذیربط

7-      علاوه بر فرم مربوط به افراد بومی ، هر مدرکی که  دال بر بودمی بودن باشد ضمیمه گردد.

8-      گواهینامه رانندگی پایه یک ( صرفا برای راننده خودرو آتش نشانی )

9-      تصویرمدارك مهارت و یا دوره آموزشی مربوط به رشته کاری یا هر توانمندی دیگر ( در صورت وجود )

ذ ) مراحل و نحوه ثبت نام :

ـ آزمون در مورخه 1402/3/11 در شهرستان تبریز برگزار خواهد شد.

ـ زمان صدور کارت ورود به جلسه امتحانی متعاقبا در همین وب سایت اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون از روز شنبه 1402/2/16 لغایت ساعت 23 مورخه 1402/2/22 از طریق http://job.azaruniv.ac.ir   انجام خواهد شد.(مهلت ثبت نام تا ساعت 23 روز پنجشنبه مورخ 1402/02/28 تمدید شد)
  نکته مهم: در هر مرحله از  مراحل جدب،  در صورتی که اطلاعات و مدارک ارسالی  مغایر با شرایط عمومی و اختصاصی مذکور باشد، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی خواهد شد.متقاضیان قبل از اقدام به ثبت نام  می بایست فایل اسکن عکس پرسنلی، صفحه اول شناسنامه، مدرک تحصیلی،  مدرک مربوط به خدمت نظام وظیفه را با فرمت عکس (jpg و ...) آماده کرده و در  زمان ثبت نام نسبت به ارسال آنها اقدام نمایید.

متقاضیان می بایست فیش واریزی به مبلغ -/2/300/000  ریال (دویست وسی هزار تومان)  را  با  کلیک روی   لینک    https://ecard.azaruniv.ac.ir/otherpay.aspx    واریز نموده و تصویر آن را در مراحل ثبت نام بارگذاری نمایید. پپرینت اصل فیش واریزی را تا پایان مراحل آزمون نگهداری فرمایید . لازم به ذکر است مبلغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد

توضیح اینکه : مشخصات کد ملی و نام و نام خانوادگی داوطلب با مشخصات واریز کننده مبلغ باید یکی باشد(واریز از هر کارت شتابی و به نام هر شخص که دارای رمز دوم می باشد امکان پذیر می باشد)متقاضیان ثبت نام در صورت داشتن سوال می توانند با شماره تلفن های 04134327519 و 04131452422 از ساعت 9صبح الی 13 و از ساعت 14 الی 17 تماس حاصل فرمایند


**  در صورتیکه موافق شرایط مندرج در این فراخوان می باشید تیک تائید را گذاشته تا دگمه مراجعه به صفحه بعد فعال گردد.