فراخوان

فراخوان دعوت به همکاری بصورت قراردادی (قرارداد کار معین) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای تامین نیروی انسانی غیر هیات علمی مورد نیاز خود، از دارندگان شرايط عمومی و اختصاصی ذيل از طريق آزمون کتبی عمومی، سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی، افراد حائز شرایط را پس از طی مراحل گزینش، دعوت به همکاری  خواهد نمود. بدیهی است شروع بکار افراد منتخب مشروط به اخذ شناسه از سازمان اموراداری و استخدامی کشور می باشد.

** گزینش نهایی بر اساس نمره ی کل حاصل از 40 درصد نمره ی آزمون ، 10 درصد سوابق تحصیلی و 50 درصد مصاحبه خواهد بود.

از متقاضیان واجد شرایط شرکت در این فراخوان درخواست می شود پس از مطالعه دقیق مطالب زیر نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایید.

به اطلاع تمامی متقاضیان بکارگیری نیروی انسانی غیر هیات علمی (قراداد کارمعین) می رساند که سامانه فراخوان ثبت نام ازمورخه 1399/10/09(از تاریخ انتشار در روزنامه) لغایت ساعت 24 مورخه 1399/10/29 فعال خواهد بود. لذا از تمامی متقاضیان درخواست می گردد تا پایان وقت تعیین شده ثبت نام خود را نهایی نمایند. قابل ذکر است که زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.موارد آزمون کتبی :

آزمون کتبی عمومی شامل:  ادبیات فارسی و آئین نگارش، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی،  زبان انگیسی عمومی، هوش و استعداد، ریاضی و آمار مقدماتی،  مهارتهای هفتگانه (ICDL) 

تبصره 1- کلیه سوالان مواد آزمون عمومی بصورت 4 گزینه ای با ضریب 1 می باشند.
تبصره2- اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در اینصورت نمره مکتسبه این داوطلبان ، بر اساس مجموع تراز شده ی سایر  سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

توجه نمایید ؛ در هر رشته شغلی، افرادی به مصاحبه تخصصی دعوت می شوند که 50  درصد نمره آزمون کتبی عمومی را کسب کرده باشند. در صورتیکه در هر  کدام از رشته‌های شغلی تعداد افرادی که موفق به کسب 50 درصد امتیاز شده‌اند کمتر از 20 نفر باشد، 20 نفر برتر به مصاحبه دعوت خواهند شد.


شرط لازم برای گزینش نهایی، کسب حداقل 70 درصد امتیاز کل می باشد(منظور از امتیاز کل ؛ مجموع امتیاز آزمون کتبی و سوابق تحصیلی و مصاحبه میباشد)شرایط عمومی  :


الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
ب) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه
ج) اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
د) عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران
ﻫ) عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی
و) نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
ز) عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذی¬صلاح
ح) عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن
ط) دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم ( برای آقایان )
ی) برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر
ک) برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر
م) دارا بودن حداقل «20» سال تمام و حداکثر «30 » سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی  یا سطح دو حوزوی، حداکثر «35» سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  یا  سطح سه حوزوی
تبصره 1. دارندگان مدارک تحصیلی هم تراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه هم ترازی آنان براساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول بند «م»  قرار می گیرند.
تبصره 2. مدت خدمت سربازی متقاضیان جذب و بکارگیری در دانشگاه به حداکثر سن مندرج در بند «م»  اضافه می شود.
تبصره 3. مدت خدمت قراردادی آن دسته از متقاضیان جذب و بکارگیری در دانشگاه که دارای سابقه خدمت قراردادی در شغل مرتبط در دانشگاه یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی هستند به حداکثر سن مندرج در بند « م» اضافه می شود . (صرفا سوابق دولتی احتساب خواهد شد).

تبصره4. دارا بودن شرایط عمومی مذکور از جمله شرط سنی، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان) و گواهی نامه موقت پایان تحصیلات برای  مقطع کارشناسی و گواهی دفاع از پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در زمان ثبت نام الزامی است(گواهی نمره دفاع).
بدیهی است ارائه گواهی نامه موقت پایان تحصیلات برای مقطع کارشناسی ارشد در زمان مصاحبه الزامی است.

تبصره 5. جذب و بکارگیری ایثارگران و خانواده ی آنها، معلولین و نخبگان، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود است.


 شرایط اختصاصی:

جدول  مشاغل مورد نیاز عضو غیرهیات علمی (قرارداد کار معین ) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ردیف

عنوان شغل

تعداد

جنسیت

مقطع تحصیلی

شرایط احراز

1

نگهبان

1 نفر

مرد

کارشناسی

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های  مدیریت ( همه گرایش ها ) - فناوری اطلاعات- علوم اجتماعی- علوم تربیتی- روانشناسی-

زبان و ادبیات فارسی – الهیات و معارف اسلامی(همه گرایش ها) – تربیت بدنی

2

کارشناس ساختمان

1 نفر

مرد/زن

کارشناسی  ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته عمران سازه

3

کارشناس تاسیسات برقی

1 نفر

مرد

کارشناسی  ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق قدرت

4

کارشناس معماری

1 نفر

مرد/زن

کارشناسی  ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  مهندسی معماری

5

مسئول دفتر (حوزه ریاست)

1 نفر

مرد

کارشناسی  ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های اقتصاد نظری- مهندسی عمران - مدیریت اجرائی- حقوق خصوصی- علوم اجتماعی

6

کارشناس امور بیمه و بازنشستگی

1 نفر

مرد

کارشناسی

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های  مدیریت بیمه- امور بیمه- اقتصاد- فناوری اطلاعات- مدیریت دولتی- مدیریت بازرگانی – حسابداری

7

کارشناس اموردانشجویی

1 نفر

مرد/زن

کارشناسی ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی-  مدیریت دولتی - مدیریت آموزشی- مشاوره و راهنمایی

8

کارشناس خدمات آموزشی 

1 نفر

مرد/زن

کارشناسی ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ( همه گرایش ها )

9

کتابدار

1نفر

مرد/زن

کارشناس

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  در یکی از رشته های علوم کتابداری و اطلاع رسانی- علم اطلاعات و دانش شناسی

10

کارشناس خدمات آموزشی

1 نفر

مرد/زن

کارشناسی ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ( همه گرایش ها )

11

کارشناس اداری

1 نفر

مرد

کارشناسی

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  در یکی از رشته های آمار- اقتصاد -مهندسی صنایع- فناوری اطلاعات- حقوق- فقه و مبانی حقوق اسلامی – مدیریت دولتی

12

 کارشناس فضای سبز

1نفر

مرد

کارشناسی

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی فضای سبز- مهندسی کشاورزی (گرایش های مرتبط با زراعت، باغبانی و تولیدات گیاهی)

13

کارشناس آزمایشگاه شیمی

1 نفر

مرد/زن

کارشناسی ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  شیمی آلی -  شیمی فیزیک

14

کارشناس آزمایشگاه شیمی

1نفر

مرد/زن

کارشناسی ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته  شیمی - کاربردی

15

کارشناس آزمایشگاه عمران

1 نفر

مرد

کارشناسی ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های عمران سازه-  عمران سازه های هیدرولیکی

16

مددکار اجتماعی

1 نفر

زن

کارشناسی ارشد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های مددکار اجتماعی- روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی- مشاوره و راهنمایی

  نکته مهم: در هر مرحله از  مراحل جدب،  در صورتی که اطلاعات و مدارک ارسالی  مغایر با شرایط عمومی و اختصاصی مذکور باشد، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

متقاضیان  می بایست در بازه زمانی تعیین شده به همین وب سایت مراجعه نموده و از تایید یا عدم تائید ثبت نام خود اطلاع حاصل نمایید. بدیهی است امکان شرکت در آزمون عمومی برای افرادی میسر خواهد بود که  تمامی اطلاعات و مدارک مربوطه تائید شده باشد. لذا در  ثبت و ارسال مدارک  پیوستی دقت لازم  به عمل آید.

متقاضیانی که اطلاعات یا مدارک ارسالی آنها تایید  نشده باشد، می بایست نسبت به اصلاح آنها در زمان تعیین شده اقدام نمایند. قابل ذکر است که چنانچه اطلاعات ثبت نامی مورد تایید نباشند، تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را تصحیح و بروز  رسانی نمایند.متقاضیان قبل از اقدام به ثبت نام  می بایست فایل اسکن عکس پرسنلی، صفحه اول شناسنامه، مدرک تحصیلی، فیش بانکی و مدرک مربوط به خدمت نظام وظیفه را با فرمت عکس (jpg و ...) آماده کرده و در  زمان ثبت نام نسبت به ارسال آنها اقدام نمایید.

متقاضیان می بایست فیش واریزی به مبلغ -/700/000  ریال (هفتاد هزار تومان) به شماره حساب زیر واریز نموده و تصویر آن را در مراحل ثبت نام بارگذاری نمایید. اصل فیش واریزی را تا پایان مراحل آزمون نگهداری فرمایید . (لازم به ذکر است مبلغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود)

درصورت بروز مشکل و یا داشتن هرگونه سوال می توانید با اداره کارگزینی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تماس حاصل  نمایید.

(امکان پاسخگویی به تماس، در وقت اداری ساعات 8.30 الی 13.00 روزهای شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل رسمی مقدور خواهد بود)

تلفن تماس:
041-34327518


جهت استفاده بهینه از سایت و جلوگیری از مشکلات احتمالی از مرورگرهای فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده گردد.

** تذکر : شروع بکار افراد منتخب مشروط به اخذ شناسه از سازمان اموراداری و استخدامی کشور می باشد. در صورتیکه موافق شرایط مندرج در این فراخوان می باشید تیک تائید را گذاشته تا دگمه مراجعه به صفحه بعد فعال گردد.